handed by

disclaimer

Disclaimer website Handed By (https://handedby.nl)
Wanneer u zich op de website van Handed By bevindt, is het prettig om te weten waar u aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat u twijfel heeft over bepaalde zaken. Uiteraard kunt u dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we u middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

1. Aanwezige informatie op de website
Vanuit Handed By besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatief leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2. Auteursrechtelijke bepalingen
Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Handed By. Het auteursrecht van Handed By rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Handed By, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; of openbaar te maken. Indien u zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loopt u het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.

3. Prijsstellingen
Prijzen, weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kunt u aanspraak maken
op een bepaalde prijsstelling. 

4. Rechten
In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend. Meer weten over het juridisch beleid van Handed By? Stuur dan een e-mail naar info@handedby.com. Heeft u vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@handedby.com | +31 (0)348 – 471 714

Nijverheidsweg 13 | 3401 MC | IJsselstein

KvK Nr. 58439099 | Btw Nr. 853039987B01